jueves, 23 de diciembre de 2010

miércoles 22 de diciembre de 2010

UF Grup Proposta 2

EVOLUCIÓ DE LA MOTRICITAT:


És un procés de desenvolupament de coordinació de la ment i el cos, que s'inicia des de ben petit, des del seu naixement amb reaccions a l'estímul i reaccions innates, fins als 6 anys d'edat.
També cal dir que influeix un desenvolupament fisiològic, físic, psíquic, etc. per aconseguir  el seu desenvolulupament com a persona.1r any:

- Mantenint-li el cos en posició erecta, sosté el cap durant més de deu segons. ( 2-3-4 mesos).
            

- Es gira tot sol passant de la posició prona a la supina i inversament. ( 5-6-7 mesos).
            

- Sostenint-lo pels braços es manté dret, amb els peus a terra i les cames esteses en posició vertical.    ( 6-7-8 mesos).
           

- S'asseu tot sol a partir de la posició prona i supina. ( 8-9-10).
           

- Se s'osté sol, dret, sense agafar-se en lloc durant més de deu segons. ( 11-12-13).                                                                   

http://www.youtube.com/watch?v=VTeB93xLoi8
http://www.youtube.com/watch?v=ZZRFDFVtRTg&feature=related

2n any:

-Comença a córrer lliurement. (22,23,24 mesos)

-L'activitat de "ir hacia ti", t'asseus a una certa distància i tendeixes els braços cridant-lo perquè vingui cap a tu. (1 anys)

- Donar-li un tricicle o un altre juguet per impulsar-lo amb els peus. (2 anys i mitg)Dels 24 als 36 mesos:
- Copia un cercle, fa una torre de vuit cubs, agafa un llapis, beu emprant una palleta, obre la porta i sap desenbolicar sense estripar el paper, doblegar papers per imitació fent un sol plec.

jueves, 16 de diciembre de 2010

UNIDAD FORMATIVO 2(Actividad individual)

EVOLUCIÓN DE LA MOTRICIDAD:
Es un proceso de desarrollo de coordinación de la mente y el cuerpo, que se inicia desde temprana edad, desde su nacimiento -con reacciones al estímulo y reacciones innatas- hasta los 6 años de edad principalmente,  y  que influye un desarrollo fisiológico, físico, psíquico, etc. para lograr sudesarrollo como persona.

PERÍODO EVOLUTIVO:

* Entre los 2-3-4 meses.-adopta su postura típica ;vuelve la cabeza preferentemente hacia un lado, tanto boca arribA como boca abajo y flexiona  las estremidades hacia el cuerpo
              * Entre los 4-5 meses.- Es importante porque permite   ejercitar y fortalecer   los huesos del bebé, e iniciar las   primeras coordinaciones       de sus piernas.

   
* Entre los 8-9-10.-Porque, es inicio de su independenci a  física, y permite descubrir los riesgos o dificultades o viceversa, y lograr su seguridad.
* Entre los 12-13-14.-Porque es el inicio de la posición bípeda, que permite lograr el equilibrio de su cuerpo y explorar más sus potencialidades físicas, mentales y su movimiento.
* Entre los 16-17-18.- Porque tiene una noción de posición equilibrada, y ejercita la mano, la cintura y mente.
* Entre los 19-20-21.- Porque permite desarrollar su músculos de la pierna, fijación de impulso y su coordinación con su mente.
* Entre los 24-30.- Porque ejercita la mano, capta la acción de su entorno y la asimila para manifestar con la misma, además la acción de fuerza al momento de cortar con tijeras, así coordina y domina su cuerpo.
* Entre los 30 y 36.- Porque ha desarrollado la noción de trazos y en forma rudimentaria la forma, que realacionando con su mente el movimiento de su cuerpo y el manejo de sus sentidos.