lunes, 22 de noviembre de 2010

Els sentits_ activitat grup

sábado 20 de noviembre de 2010

Els sentits_ activitat grup

LA VISTA:  
 
La vista és un sentit  que ens permet percebre sensacions lluminoses i captar la forma, el color,...

  • 1r mes --> apareix l'acomodació de distàncies, primera i segona setmana hi ha resposta a la profunditat.
  • 4t mes--> acomodació de distàncies com l'adult (respon a l'estímul)
  • 12è mes--> diferències de colors, diferències de tonalitat igual que l'adult.
  • 2n any--> distinció de colors, preferència en tons clras i distinció de formes (triangle, quadrat,...)
  • 3è any--> coneix el nom de tres o quatre colors i els aplica adequadament.

 
L'OÏDA:

Respon al so durant les primeres hores de vida, es el sentit que més desenvolupa el fet.
El procés de maduració s’inicia al naixement.
22 setmanes de gestació el feto respondrà al so, ritme i melodia.
1er mes: pot localitzar el soroll i s’interessa especialment per la veu humana
3er i 4rmes:es concentra quan escolta un soroll i gira el cap a on prove el soroll
5e mes: distingeix les veus dels seus familiars
2 i 3 anys : el nen ja pot reconèixer una cançó
.                            
                                           EL GUST

El nadó en l'época de la lactància reacciona a diversos sabors com el dolç i el àcid, solament alguns d'àquets reaccionen davant de sabors com poden ser el salat i amarg..
A partir del tercer o quart mes els bebes son capaços de ficar-se objectes a la boca i comencen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, exercitant el sentit del gust, la vista i el tacte.
Es important que li donen la possibilitat desde ben petits, amb el gust, de conèixer diferents materials dels objectes perquè puguin desenvolupar aquest sentit.

                                            EL TACTE

El nadó és mostra insegur durant els pimers mesos i està sotmès a un procés d’aprenentatge en el nen fins al 8 any o 10 mesos l’exercici és a través de la boca.
 
     12 mesos: el tacte s’exerceix a través del palmell de la mà.
     3è any : és molt important junt amb la visual i l’auditiva .
                                                         


 L'OLFACTE

En el moment de néixer el sentit de l'olfacte 
esta força dessarollat.
El nadó diferencia les olors agradables, fruita, de les desagradables, 
peix o ous podrits, i té tendència i preferència cap a olors conegudes. 
L'olfacte aconsegueix un desenvolupament màxim quan l'infant té
3 anys i la seva evolució perceptiva va lligada al desenvolupament 
del gust.
 


domingo, 21 de noviembre de 2010

LOS CINCO SENTIDOS

LA VISTA: Es un órgano sesorial del hombre que al moento de nacer, el niño es casi ciego, luego aumenta  progresivamente su capacidad visual, que en primer momento distingue la luz y la oscuridad, debido a que los conos y bastones se hallan desarrollados; pero hasta 20 cm. ve borroso; finales del primer mes fija la mirada, hasta el tercer mes que ya distingue colores, a partir del cuarto y quinto mes demuestran preferencias por los colores vivos y brillantes; hasta lograr distinguir objetos y colores desde los tres años hacia delante.

EL OIDO: Es un órgano sensorial, que el recien naido lo tiene completamente desarrollado, por ello el bebe reacciona a cualquier ruido desde el primer dia de su nacimiento; el bebe entre 3-4 meses se concentra al sonido y gira la cabeza hacia la dirección de donde probiene; a los 5 mese distingue la voz de sus familiares y de 2-3 años reconoce una canción distingue el sonido de algunos animales y reproduce melodía.
por ello ello en la Ed. infantil se debe priorizar el desarrollo auditivo.
                                                                   
                                            ES EL OSO    

EL TACTO: Es el sentido que tiene un máximo desarrollo en el recién  nacido, pese a ello a los 18 meses el niño es capaz de reaccionar al picor con rascado mediante dedos y uñas .
La sensabilidad táctil esta desarrollado particularmente en las palmas de la mano, en la planta de los pies y cara.
Los bebes desde muy temprana edad son capaces de coger objetos y ponerselos en la boca, sin mirarlos; es su primera fuente de placer y aprenden a conocer los objetos chupandolos.                                               
                                                                                                                                                                          


EL GUSTO: El lactante reacciona a  diferentes sabores , pero la manera de aceptarlos no es la misma que la de un adulto, los sabores que aprecian con mas facilidad es el dulce y el ácido, algunos nacidos  reaccionan entre el salado y el amargo y las proboca reacciones negativas, muecas cerrar los ojos, etc. y las dulces provocan respuesta positiva.
A partir del 3ro y 4to mes los bebes son capaces de ponerse un objeto en la boca y empiezan  a desarrollar  la coordinacion óculo-manual por lo que podemos decir que van ejercitando el sentido del gusto, la vista i el tacto.
                                        
                                                                                                                                                                 
EL OLFATO: Es el sentido menos desarrollado en el recién nacido, pese a ello esta relacionado al desarrollo del Alvéolo pulmonar hasta los 8 años de edad; esta muy relacionado al gusto.
Muestra una clara preferencia por los aromas suaves y naturales, las reacciones olfativas es innata dfurante los 1ros dia                                                                                                                                         lunes, 8 de noviembre de 2010

Activitat 1 Unitat formativa 5, Grupal


Psicomotricitat: És la relació que hi ha entre les adquisicions cognitives, emocionals i motrius amb l'infant, les quals, ajudar arribar a la maduració mitjançant la pràctica psicomotriu per aconseguir un estimulacio motora, desenvolupament de la ment.


Psicomotricitat relacional: s'ha d'estimular al nen per a que faci el que vulgui, es satisfer el desig del nen. L'infant s'ha de posar en contacte amb els altres. La finalitat és que el nen pugui, a través del seu cos, posar-se en relació amb els altres.Psicomotricitat intrumental: En la psicomotricitat instrumental, el professor diu el que ha de fer el nen. La finalitat d'aquesta psicomotricitat es que el nen aprengui a dominar i tambè coordinar el seu cos.Videos psicomotricitat: 


viernes, 5 de noviembre de 2010

UF.5. PRÁCTICA INDIVIDUAL DE PSICOMOTRICITAT

LA PSICOMOTRICITAT

Definició de Psicomotricitat:

Es el moviment coordinat del cos  con la  ment, que perim-te  el desenvolupament, físic, psicològic, biològic en forma equilibrada del nen i nena.

La psicomotricitat és una activitat adreçada als nens entre tres i cinc anys perquè puguin desenvolupar-se com a persones, tant en l’àmbit cognitiu com en el físic, a través del joc.

  SSDD  

 

 PSICOMOTRICIDAD INSTRUMENTAL: Es logra amb l’indicació de l’educador; que permitiré lograr al nene, coordinar i dominar el seu cos.    VDFFDFD

PSICOMOTRICITAT RELACIONAL: La educadora ha d’estimular al nen  per a que faci el  que vulgui.amb la finalitat ès que el nen pugui, a través del seu cos.